Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00575933)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 61 298 000 66 031 654 66 120 000 66 120 000
- z toho transfery 7 921 718 7 945 000 8 000 000 8 000 000
Náklady - hlavní činnost 61 354 199 66 078 184 66 165 000 66 165 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -56 199 -46 530 -45 000 -45 000
Výnosy - doplňková činnost 447 199 492 900 500 000 500 000
Náklady - doplňková činnost 182 000 240 394 245 000 245 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 265 199 252 506 255 000 255 000
Celkem výnosy 61 745 199 66 524 554 66 620 000 66 620 000
Celkem náklady 61 536 199 66 318 578 66 410 000 66 410 000
Výsledek hospodaření celkem 209 000 205 976 210 000 210 000
Náklady na platy 37 744 258 41 446 900 × ×
Odpisy 598 227 733 454 × ×
frame-scrollup