Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00575933)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 70 040 939 73 272 000 73 300 000 73 320 000
- z toho transfery 8 399 000 8 194 000 8 194 000 8 194 000
Náklady - hlavní činnost 70 070 899 73 349 196 73 377 000 73 397 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -29 960 -77 196 -77 000 -77 000
Výnosy - doplňková činnost 475 868 571 985 575 000 580 000
Náklady - doplňková činnost 239 713 287 946 290 000 294 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 236 155 284 039 285 000 286 000
Celkem výnosy 70 516 807 73 843 985 73 875 000 73 900 000
Celkem náklady 70 310 612 73 637 142 73 667 000 73 691 000
Výsledek hospodaření celkem 206 195 206 843 208 000 209 000
Náklady na platy 43 576 234 46 357 207 × ×
Odpisy 657 611 843 649 × ×
frame-scrollup