Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00576441)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 43 820 512 44 993 000 44 100 000 44 100 000
- z toho transfery 8 058 550 7 244 000 7 300 000 7 300 000
Náklady - hlavní činnost 44 120 512 45 293 000 44 400 000 44 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Výnosy - doplňková činnost 1 160 000 1 150 000 1 200 000 1 200 000
Náklady - doplňková činnost 860 000 850 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 44 980 512 46 143 000 45 300 000 45 300 000
Celkem náklady 44 980 512 46 143 000 45 300 000 45 300 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 010 685 25 034 000 × ×
Odpisy 2 721 735 2 529 996 × ×
frame-scrollup