Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00576441)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 39 367 419 42 539 524 42 340 000 42 340 000
- z toho transfery 7 402 500 7 430 000 7 500 000 7 500 000
Náklady - hlavní činnost 39 667 419 42 789 524 42 590 000 42 590 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -300 000 -250 000 -250 000 -250 000
Výnosy - doplňková činnost 1 064 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady - doplňková činnost 764 000 750 000 750 000 750 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 000 250 000 250 000 250 000
Celkem výnosy 40 431 419 43 539 524 43 340 000 43 340 000
Celkem náklady 40 431 419 43 539 524 43 340 000 43 340 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 21 274 701 22 741 000 × ×
Odpisy 2 456 494 2 856 524 × ×
frame-scrollup