Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00577235)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 64 920 000 66 092 000 66 092 000 66 092 000
- z toho transfery 13 496 300 10 156 000 10 156 000 10 156 000
Náklady - hlavní činnost 64 920 000 66 092 000 66 092 000 66 092 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 505 000 555 000 580 000 580 000
Náklady - doplňková činnost 355 000 385 000 410 000 410 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 170 000 170 000 170 000
Celkem výnosy 65 425 000 66 647 000 66 672 000 66 672 000
Celkem náklady 65 275 000 66 477 000 66 502 000 66 502 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 170 000 170 000 170 000
Náklady na platy 36 854 000 39 296 000 × ×
Odpisy 1 667 738 1 701 720 × ×
frame-scrollup