Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00577235)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 71 250 000 75 224 000 75 000 000 74 000 000
- z toho transfery 10 675 300 10 214 000 10 214 000 10 214 000
Náklady - hlavní činnost 71 250 000 75 224 000 75 000 000 74 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 520 000 555 000 555 000 555 000
Náklady - doplňková činnost 350 000 385 000 385 000 385 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 170 000 170 000 170 000 170 000
Celkem výnosy 71 770 000 75 779 000 75 555 000 74 555 000
Celkem náklady 71 600 000 75 609 000 75 385 000 74 385 000
Výsledek hospodaření celkem 170 000 170 000 170 000 170 000
Náklady na platy 43 243 000 45 616 000 × ×
Odpisy 1 616 841 1 622 983 × ×
frame-scrollup