Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00577243)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 53 795 000 55 258 985 55 200 000 55 200 000
- z toho transfery 14 533 450 11 197 000 11 197 000 11 197 000
Náklady - hlavní činnost 53 795 000 55 258 985 55 200 000 55 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 121 918 131 000 131 000 131 000
Náklady - doplňková činnost 40 323 38 777 39 000 39 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 81 595 92 223 92 000 92 000
Celkem výnosy 53 916 918 55 389 985 55 331 000 55 331 000
Celkem náklady 53 835 323 55 297 762 55 239 000 55 239 000
Výsledek hospodaření celkem 81 595 92 223 92 000 92 000
Náklady na platy 27 437 145 28 982 347 × ×
Odpisy 2 299 414 2 287 107 × ×
frame-scrollup