Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00577243)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 49 900 000 52 502 262 52 500 000 52 500 000
- z toho transfery 10 903 900 11 089 000 11 089 000 11 089 000
Náklady - hlavní činnost 49 900 000 52 502 262 52 500 000 52 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 114 755 112 868 113 000 113 000
Náklady - doplňková činnost 34 170 33 069 35 000 35 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 585 79 799 78 000 78 000
Celkem výnosy 50 014 755 52 615 130 52 613 000 52 613 000
Celkem náklady 49 934 170 52 535 331 52 535 000 52 535 000
Výsledek hospodaření celkem 80 585 79 799 78 000 78 000
Náklady na platy 24 260 931 26 968 203 × ×
Odpisy 2 324 257 2 282 072 × ×
frame-scrollup