Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00577260)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 58 166 436 61 515 768 61 515 803 61 515 800
- z toho transfery 9 014 350 9 092 000 9 092 000 9 092 000
Náklady - hlavní činnost 58 166 436 61 515 768 61 515 803 61 515 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 312 580 3 826 803 3 826 803 3 826 803
Náklady - doplňková činnost 3 161 080 3 673 803 3 673 803 3 673 803
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 151 500 153 000 153 000 153 000
Celkem výnosy 61 479 016 65 342 571 65 342 606 65 342 603
Celkem náklady 61 327 516 65 189 571 65 189 606 65 189 603
Výsledek hospodaření celkem 151 500 153 000 153 000 153 000
Náklady na platy 29 916 992 34 646 260 × ×
Odpisy 2 688 515 2 654 753 × ×
frame-scrollup