Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00577260)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 65 333 505 67 492 460 67 593 521 67 694 911
- z toho transfery 9 563 800 9 355 000 9 369 030 9 383 086
Náklady - hlavní činnost 65 333 505 67 492 460 67 593 521 67 694 911
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 684 222 3 702 466 3 721 156 3 739 762
Náklady - doplňková činnost 3 534 222 3 552 466 3 591 156 3 609 720
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 150 000 130 000 130 042
Celkem výnosy 69 017 727 71 194 926 71 314 677 71 434 673
Celkem náklady 68 867 727 71 044 926 71 184 677 71 304 631
Výsledek hospodaření celkem 150 000 150 000 130 000 130 042
Náklady na platy 36 633 869 39 116 097 × ×
Odpisy 2 681 908 2 824 057 × ×
frame-scrollup