Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 29 967 284 27 478 351 27 478 351 27 478 351
- z toho transfery 8 306 000 5 172 000 5 172 000 5 172 000
Náklady - hlavní činnost 29 967 284 27 478 351 27 478 351 27 478 351
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 250 000 250 000 250 000 250 000
Náklady - doplňková činnost 80 000 80 000 80 000 80 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 170 000 170 000 170 000 170 000
Celkem výnosy 30 217 284 27 728 351 27 728 351 27 728 351
Celkem náklady 30 047 284 27 558 351 27 558 351 27 558 351
Výsledek hospodaření celkem 170 000 170 000 170 000 170 000
Náklady na platy 15 785 018 14 810 191 × ×
Odpisy 535 172 509 123 × ×
frame-scrollup