Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 28 480 000 27 610 195 27 610 195 27 610 195
- z toho transfery 7 546 500 5 132 000 5 132 000 5 132 000
Náklady - hlavní činnost 28 480 000 27 610 195 27 610 195 27 610 195
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 221 000 221 000 221 000 221 000
Náklady - doplňková činnost 71 000 71 000 71 000 71 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 28 701 000 27 831 195 27 831 195 27 831 195
Celkem náklady 28 551 000 27 681 195 27 681 195 27 681 195
Výsledek hospodaření celkem 150 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 15 142 031 14 915 147 × ×
Odpisy 683 564 543 746 × ×
frame-scrollup