Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00600920)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 93 400 000 94 291 398 91 000 000 91 000 000
- z toho transfery 7 910 200 8 631 000 8 609 000 8 609 000
Náklady - hlavní činnost 94 300 000 95 056 566 91 700 000 91 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -900 000 -765 168 -700 000 -700 000
Výnosy - doplňková činnost 2 600 000 1 220 000 1 200 000 1 200 000
Náklady - doplňková činnost 1 700 000 454 832 500 000 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 900 000 765 168 700 000 700 000
Celkem výnosy 96 000 000 95 511 398 92 200 000 92 200 000
Celkem náklady 96 000 000 95 511 398 92 200 000 92 200 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 050 000 61 619 000 × ×
Odpisy 1 501 404 1 583 373 × ×
frame-scrollup