Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00600920)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 99 000 000 98 739 198 98 000 000 98 000 000
- z toho transfery 8 921 000 8 802 000 8 802 000 8 802 000
Náklady - hlavní činnost 99 500 000 98 916 198 98 100 000 98 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -500 000 -177 000 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 1 400 000 946 000 946 000 946 000
Náklady - doplňková činnost 900 000 769 000 846 000 846 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 500 000 177 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 100 400 000 99 685 198 98 946 000 98 946 000
Celkem náklady 100 400 000 99 685 198 98 946 000 98 946 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 59 530 000 63 952 971 × ×
Odpisy 1 586 763 1 590 256 × ×
frame-scrollup