Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 00601152)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 27 939 014 30 548 606 28 709 000 28 736 000
- z toho transfery 1 799 760 1 799 600 1 796 000 1 823 000
Náklady - hlavní činnost 27 939 014 30 548 606 28 709 000 28 736 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 400 000 500 000 400 000 500 000
Náklady - doplňková činnost 320 000 420 000 280 000 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 000 80 000 120 000 100 000
Celkem výnosy 28 339 014 31 048 606 29 109 000 29 236 000
Celkem náklady 28 259 014 30 968 606 28 989 000 29 136 000
Výsledek hospodaření celkem 80 000 80 000 120 000 100 000
Náklady na platy 18 075 000 20 189 600 × ×
Odpisy 224 178 103 469 × ×
frame-scrollup