Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 00601152)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 30 045 778 32 272 881 32 480 000 32 356 000
- z toho transfery 1 792 000 1 818 000 1 843 000 1 869 000
Náklady - hlavní činnost 30 045 778 32 272 881 32 480 000 32 356 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 485 000 360 000 360 000 360 000
Náklady - doplňková činnost 255 000 230 000 230 000 230 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 230 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 30 530 778 32 632 881 32 840 000 32 716 000
Celkem náklady 30 300 778 32 502 881 32 710 000 32 586 000
Výsledek hospodaření celkem 230 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 20 607 357 22 154 000 × ×
Odpisy 103 548 103 534 × ×
frame-scrollup