Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 41 000 000 43 137 658 43 500 000 43 500 000
- z toho transfery 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000
Náklady - hlavní činnost 41 000 000 43 137 658 43 500 000 43 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 338 000 375 000 380 000 390 000
Náklady - doplňková činnost 325 000 356 190 362 000 372 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 13 000 18 810 18 000 18 000
Celkem výnosy 41 338 000 43 512 658 43 880 000 43 890 000
Celkem náklady 41 325 000 43 493 848 43 862 000 43 872 000
Výsledek hospodaření celkem 13 000 18 810 18 000 18 000
Náklady na platy 24 560 000 26 243 000 × ×
Odpisy 695 919 706 848 × ×
frame-scrollup