Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 41 112 851 39 279 000 43 500 000 43 500 000
- z toho transfery 9 509 786 5 254 000 5 254 000 5 254 000
Náklady - hlavní činnost 41 112 851 39 279 000 43 500 000 43 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 336 536 485 000 360 000 380 000
Náklady - doplňková činnost 326 000 473 000 348 000 368 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 10 536 12 000 12 000 12 000
Celkem výnosy 41 449 387 39 764 000 43 860 000 43 880 000
Celkem náklady 41 438 851 39 752 000 43 848 000 43 868 000
Výsledek hospodaření celkem 10 536 12 000 12 000 12 000
Náklady na platy 21 536 000 23 744 000 × ×
Odpisy 660 496 680 976 × ×
frame-scrollup