Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 40 536 863 41 632 862 42 719 148 43 526 421
- z toho transfery 9 608 000 11 112 000 11 112 000 11 112 000
Náklady - hlavní činnost 40 658 626 41 722 367 42 863 222 43 681 523
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -121 763 -89 505 -144 074 -155 102
Výnosy - doplňková činnost 2 860 398 2 967 388 2 835 685 2 875 345
Náklady - doplňková činnost 2 580 222 2 672 387 2 557 685 2 589 342
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 280 176 295 001 278 000 286 003
Celkem výnosy 43 397 261 44 600 250 45 554 833 46 401 766
Celkem náklady 43 238 848 44 394 754 45 420 907 46 270 865
Výsledek hospodaření celkem 158 413 205 496 133 926 130 901
Náklady na platy 19 872 137 20 102 000 × ×
Odpisy 4 306 553 4 400 330 × ×
frame-scrollup