Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 902 000 48 874 166 43 526 421 45 702 742
- z toho transfery 9 296 000 10 927 000 10 927 000 10 927 000
Náklady - hlavní činnost 16 260 000 48 883 066 43 581 523 45 745 599
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -358 000 -8 900 -55 102 -42 857
Výnosy - doplňková činnost 2 661 333 2 761 300 2 875 345 3 450 414
Náklady - doplňková činnost 2 277 343 2 651 233 2 589 342 3 127 210
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 383 990 110 067 286 003 323 204
Celkem výnosy 18 563 333 51 635 466 46 401 766 49 153 156
Celkem náklady 18 537 343 51 534 299 46 170 865 48 872 809
Výsledek hospodaření celkem 25 990 101 167 230 901 280 347
Náklady na platy 22 406 121 23 872 000 × ×
Odpisy 4 851 505 4 971 946 × ×
frame-scrollup