Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (IČO 00601331)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 38 080 615 41 722 958 41 750 000 41 750 000
- z toho transfery 6 857 000 6 949 000 6 944 000 7 048 000
Náklady - hlavní činnost 38 080 615 41 722 958 41 750 000 41 750 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 180 000 2 200 000 2 220 000 2 220 000
Náklady - doplňková činnost 2 100 000 2 128 000 2 150 000 2 150 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 000 72 000 70 000 70 000
Celkem výnosy 40 260 615 43 922 958 43 970 000 43 970 000
Celkem náklady 40 180 615 43 850 958 43 900 000 43 900 000
Výsledek hospodaření celkem 80 000 72 000 70 000 70 000
Náklady na platy 23 032 139 24 258 000 × ×
Odpisy 2 166 601 1 971 016 × ×
frame-scrollup