Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (IČO 00601331)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 29 990 000 38 084 820 38 200 000 38 500 000
- z toho transfery 7 638 000 6 659 000 6 859 000 7 065 000
Náklady - hlavní činnost 29 990 000 38 084 820 38 200 000 38 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 000 000 2 005 000 2 025 000 2 025 000
Náklady - doplňková činnost 1 920 000 1 933 400 1 960 000 1 960 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 000 71 600 65 000 65 000
Celkem výnosy 31 990 000 40 089 820 40 225 000 40 525 000
Celkem náklady 31 910 000 40 018 220 40 160 000 40 460 000
Výsledek hospodaření celkem 80 000 71 600 65 000 65 000
Náklady na platy 16 999 159 21 481 690 × ×
Odpisy 2 377 719 2 060 674 × ×
frame-scrollup