Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 26 668 220 26 785 434 26 319 202 26 262 715
- z toho transfery 4 900 201 3 391 000 3 391 000 3 391 000
Náklady - hlavní činnost 26 685 215 26 807 120 26 335 196 26 273 709
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -16 995 -21 686 -15 994 -10 994
Výnosy - doplňková činnost 181 673 181 673 181 673 181 673
Náklady - doplňková činnost 118 513 118 513 118 513 118 513
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 63 160 63 160 63 160 63 160
Celkem výnosy 26 849 893 26 967 107 26 500 875 26 444 388
Celkem náklady 26 803 728 26 925 633 26 453 709 26 392 222
Výsledek hospodaření celkem 46 165 41 474 47 166 52 166
Náklady na platy 15 538 312 16 606 183 × ×
Odpisy 323 412 333 472 × ×
frame-scrollup