Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 24 987 222 26 783 694 23 933 900 24 040 617
- z toho transfery 5 315 300 5 765 000 3 223 900 3 320 617
Náklady - hlavní činnost 25 005 857 26 795 113 23 943 822 24 049 375
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -18 635 -11 419 -9 922 -8 758
Výnosy - doplňková činnost 201 480 180 086 180 086 180 086
Náklady - doplňková činnost 143 310 124 003 124 003 124 003
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 58 170 56 083 56 083 56 083
Celkem výnosy 25 188 702 26 963 780 24 113 986 24 220 703
Celkem náklady 25 149 167 26 919 116 24 067 825 24 173 378
Výsledek hospodaření celkem 39 535 44 664 46 161 47 325
Náklady na platy 13 620 606 14 897 750 × ×
Odpisy 330 747 323 856 × ×
frame-scrollup