Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 22 931 967 24 894 524 24 900 000 25 000 000
- z toho transfery 4 075 000 3 953 000 4 053 000 4 153 000
Náklady - hlavní činnost 22 931 967 24 894 524 24 900 000 25 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 385 000 411 500 411 500 411 500
Náklady - doplňková činnost 250 000 311 500 311 500 311 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 135 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 23 316 967 25 306 024 25 311 500 25 411 500
Celkem náklady 23 181 967 25 206 024 25 211 500 25 311 500
Výsledek hospodaření celkem 135 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 13 253 185 14 919 147 × ×
Odpisy 676 272 676 272 × ×
frame-scrollup