Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 25 225 857 26 626 424 26 700 000 26 700 000
- z toho transfery 4 175 200 4 001 000 4 040 000 4 100 000
Náklady - hlavní činnost 25 225 857 26 626 424 26 700 000 26 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 300 000 300 000 300 000 300 000
Náklady - doplňková činnost 210 000 210 000 210 000 210 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 90 000 90 000 90 000 90 000
Celkem výnosy 25 525 857 26 926 424 27 000 000 27 000 000
Celkem náklady 25 435 857 26 836 424 26 910 000 26 910 000
Výsledek hospodaření celkem 90 000 90 000 90 000 90 000
Náklady na platy 15 441 217 16 120 947 × ×
Odpisy 676 272 672 193 × ×
frame-scrollup