Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 65 717 700 71 475 485 71 475 485 71 475 485
- z toho transfery 12 066 300 10 658 000 10 658 000 10 658 000
Náklady - hlavní činnost 67 081 660 72 809 240 72 809 240 72 809 240
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -1 363 960 -1 333 755 -1 333 755 -1 333 755
Výnosy - doplňková činnost 7 713 340 8 054 325 8 054 325 8 054 325
Náklady - doplňková činnost 6 349 380 6 720 570 6 720 570 6 720 570
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 363 960 1 333 755 1 333 755 1 333 755
Celkem výnosy 73 431 040 79 529 810 79 529 810 79 529 810
Celkem náklady 73 431 040 79 529 810 79 529 810 79 529 810
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 37 892 000 40 308 920 × ×
Odpisy 4 305 260 3 950 355 × ×
frame-scrollup