Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 73 016 551 77 622 382 77 622 382 77 622 382
- z toho transfery 11 274 300 10 487 000 10 487 000 10 487 000
Náklady - hlavní činnost 74 353 390 79 189 707 79 189 707 79 189 707
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -1 336 839 -1 567 325 -1 567 325 -1 567 325
Výnosy - doplňková činnost 7 444 789 7 764 865 7 764 865 7 764 865
Náklady - doplňková činnost 6 107 950 6 197 540 6 197 540 6 197 540
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 336 839 1 567 325 1 567 325 1 567 325
Celkem výnosy 80 461 340 85 387 247 85 387 247 85 387 247
Celkem náklady 80 461 340 85 387 247 85 387 247 85 387 247
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 40 875 353 43 027 603 × ×
Odpisy 4 212 416 3 948 240 × ×
frame-scrollup