Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace (IČO 00601390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 35 472 180 38 851 625 38 643 484 38 693 742
- z toho transfery 4 073 125 4 177 200 4 171 000 4 171 000
Náklady - hlavní činnost 35 579 774 38 951 625 38 727 484 38 802 542
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -107 594 -100 000 -84 000 -108 800
Výnosy - doplňková činnost 295 477 293 000 230 000 310 000
Náklady - doplňková činnost 187 883 182 100 146 000 201 200
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 107 594 110 900 84 000 108 800
Celkem výnosy 35 767 657 39 144 625 38 873 484 39 003 742
Celkem náklady 35 767 657 39 133 725 38 873 484 39 003 742
Výsledek hospodaření celkem 0 10 900 0 0
Náklady na platy 20 874 488 23 601 580 × ×
Odpisy 697 922 913 843 × ×
frame-scrollup