Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace (IČO 00601390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 39 021 810 41 161 230 40 092 000 40 090 000
- z toho transfery 4 203 700 4 171 000 4 171 000 4 171 000
Náklady - hlavní činnost 39 145 818 41 297 133 40 222 200 40 198 700
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -124 008 -135 903 -130 200 -108 700
Výnosy - doplňková činnost 313 458 283 450 270 500 230 000
Náklady - doplňková činnost 189 450 147 547 140 300 121 300
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 124 008 135 903 130 200 108 700
Celkem výnosy 39 335 268 41 444 680 40 362 500 40 320 000
Celkem náklady 39 335 268 41 444 680 40 362 500 40 320 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 23 372 582 25 171 783 × ×
Odpisy 888 388 857 586 × ×
frame-scrollup