Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace (IČO 00601403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 18 890 000 20 647 410 20 800 000 20 800 000
- z toho transfery 3 268 000 3 303 000 3 303 000 3 303 000
Náklady - hlavní činnost 18 890 000 20 647 410 20 800 000 20 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 212 000 224 000 224 000 224 000
Náklady - doplňková činnost 140 000 152 000 152 000 152 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 72 000 72 000 72 000 72 000
Celkem výnosy 19 102 000 20 871 410 21 024 000 21 024 000
Celkem náklady 19 030 000 20 799 410 20 952 000 20 952 000
Výsledek hospodaření celkem 72 000 72 000 72 000 72 000
Náklady na platy 10 908 587 11 888 000 × ×
Odpisy 1 127 045 1 141 643 × ×
frame-scrollup