Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace (IČO 00601403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 24 532 541 24 840 635 24 800 000 24 800 000
- z toho transfery 3 393 000 3 391 000 3 391 000 3 391 000
Náklady - hlavní činnost 24 532 541 24 840 635 24 800 000 24 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 210 000 265 000 265 000 265 000
Náklady - doplňková činnost 140 000 195 012 200 000 200 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 70 000 69 988 65 000 65 000
Celkem výnosy 24 742 541 25 105 635 25 065 000 25 065 000
Celkem náklady 24 672 541 25 035 647 25 000 000 25 000 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 69 988 65 000 65 000
Náklady na platy 13 030 000 14 143 700 × ×
Odpisy 1 216 180 1 252 295 × ×
frame-scrollup