Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601411)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 35 440 788 38 383 198 38 383 198 38 383 198
- z toho transfery 4 555 000 4 561 000 4 561 000 4 561 000
Náklady - hlavní činnost 35 549 692 38 466 958 38 466 958 38 466 958
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -108 904 -83 760 -83 760 -83 760
Výnosy - doplňková činnost 458 756 434 000 434 000 434 000
Náklady - doplňková činnost 320 857 318 240 318 240 318 240
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 137 899 115 760 115 760 115 760
Celkem výnosy 35 899 544 38 817 198 38 817 198 38 817 198
Celkem náklady 35 870 549 38 785 198 38 785 198 38 785 198
Výsledek hospodaření celkem 28 995 32 000 32 000 32 000
Náklady na platy 21 925 472 23 978 036 × ×
Odpisy 1 176 525 1 249 377 × ×
frame-scrollup