Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601411)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 31 027 776 33 474 506 28 446 000 28 446 000
- z toho transfery 4 317 600 4 261 000 4 261 000 4 261 000
Náklady - hlavní činnost 31 104 776 33 555 148 28 521 000 28 521 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -77 000 -80 642 -75 000 -75 000
Výnosy - doplňková činnost 383 000 380 000 380 000 380 000
Náklady - doplňková činnost 274 000 270 363 273 000 273 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 109 000 109 637 107 000 107 000
Celkem výnosy 31 410 776 33 854 506 28 826 000 28 826 000
Celkem náklady 31 378 776 33 825 511 28 794 000 28 794 000
Výsledek hospodaření celkem 32 000 28 995 32 000 32 000
Náklady na platy 18 919 740 20 843 313 × ×
Odpisy 796 693 892 692 × ×
frame-scrollup