Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 23 379 518 26 485 000 25 790 000 25 790 000
- z toho transfery 1 964 000 2 011 000 2 011 000 2 011 000
Náklady - hlavní činnost 23 379 518 26 485 000 25 790 000 25 790 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 66 250 75 000 75 000 75 000
Náklady - doplňková činnost 51 125 64 500 64 500 64 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 15 125 10 500 10 500 10 500
Celkem výnosy 23 445 768 26 560 000 25 865 000 25 865 000
Celkem náklady 23 430 643 26 549 500 25 854 500 25 854 500
Výsledek hospodaření celkem 15 125 10 500 10 500 10 500
Náklady na platy 14 975 881 17 239 000 × ×
Odpisy 255 379 254 844 × ×
frame-scrollup