Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 24 003 722 26 723 000 26 723 000 26 723 000
- z toho transfery 2 037 847 1 975 000 1 975 000 1 975 000
Náklady - hlavní činnost 24 003 722 26 723 000 26 723 000 26 723 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 65 624 75 000 75 000 75 000
Náklady - doplňková činnost 53 912 64 500 64 500 64 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 11 712 10 500 10 500 10 500
Celkem výnosy 24 069 346 26 798 000 26 798 000 26 798 000
Celkem náklady 24 057 634 26 787 500 26 787 500 26 787 500
Výsledek hospodaření celkem 11 712 10 500 10 500 10 500
Náklady na platy 21 720 020 17 462 000 × ×
Odpisy 214 136 193 516 × ×
frame-scrollup