Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 00601624)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 63 700 000 63 672 192 64 000 000 64 000 000
- z toho transfery 21 852 800 19 738 000 20 000 000 20 000 000
Náklady - hlavní činnost 63 850 000 63 764 985 64 150 000 64 150 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -92 793 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 4 543 000 4 550 000 4 600 000 4 600 000
Náklady - doplňková činnost 4 264 000 4 357 880 4 400 000 4 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 279 000 192 120 200 000 200 000
Celkem výnosy 68 243 000 68 222 192 68 600 000 68 600 000
Celkem náklady 68 114 000 68 122 865 68 550 000 68 550 000
Výsledek hospodaření celkem 129 000 99 327 50 000 50 000
Náklady na platy 32 075 495 31 819 000 × ×
Odpisy 4 943 808 4 800 685 × ×
frame-scrollup