Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 00601624)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 66 300 000 63 525 757 64 000 000 64 000 000
- z toho transfery 24 923 900 19 762 000 19 900 000 19 900 000
Náklady - hlavní činnost 66 450 000 63 645 239 64 150 000 64 150 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -119 482 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 4 850 000 4 950 000 5 000 000 5 000 000
Náklady - doplňková činnost 4 550 000 4 693 520 4 700 000 4 700 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 000 256 480 300 000 300 000
Celkem výnosy 71 150 000 68 475 757 69 000 000 69 000 000
Celkem náklady 71 000 000 68 338 759 68 850 000 68 850 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 136 998 150 000 150 000
Náklady na platy 33 026 309 31 476 000 × ×
Odpisy 5 732 596 5 676 139 × ×
frame-scrollup