Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace (IČO 00601641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 28 365 116 30 346 384 29 900 000 30 250 000
- z toho transfery 4 509 243 4 542 000 4 478 000 4 478 000
Náklady - hlavní činnost 28 561 116 30 496 384 30 050 000 30 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -196 000 -150 000 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 869 000 870 000 860 000 860 000
Náklady - doplňková činnost 623 000 640 000 650 000 650 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 246 000 230 000 210 000 210 000
Celkem výnosy 29 234 116 31 216 384 30 760 000 31 110 000
Celkem náklady 29 184 116 31 136 384 30 700 000 31 050 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 80 000 60 000 60 000
Náklady na platy 16 717 127 18 677 000 × ×
Odpisy 1 042 865 1 046 073 × ×
frame-scrollup