Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace (IČO 00601641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 31 207 937 34 300 861 32 730 000 32 330 000
- z toho transfery 4 775 000 4 660 000 4 543 000 4 543 000
Náklady - hlavní činnost 31 377 937 34 450 861 32 880 000 32 480 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -170 000 -150 000 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 868 000 880 000 870 000 870 000
Náklady - doplňková činnost 628 000 650 000 650 000 650 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 240 000 230 000 220 000 220 000
Celkem výnosy 32 075 937 35 180 861 33 600 000 33 200 000
Celkem náklady 32 005 937 35 100 861 33 530 000 33 130 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 80 000 70 000 70 000
Náklady na platy 19 114 307 20 610 000 × ×
Odpisy 1 114 008 1 126 559 × ×
frame-scrollup