Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00601659)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 62 241 160 66 590 247 67 000 000 68 000 000
- z toho transfery 8 400 900 8 253 000 8 300 000 8 300 000
Náklady - hlavní činnost 62 241 160 66 590 247 67 000 000 68 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 120 000 1 415 000 1 450 000 1 500 000
Náklady - doplňková činnost 1 120 000 1 415 000 1 450 000 1 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 63 361 160 68 005 247 68 450 000 69 500 000
Celkem náklady 63 361 160 68 005 247 68 450 000 69 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 36 248 854 39 772 030 × ×
Odpisy 1 580 187 1 599 795 × ×
frame-scrollup