Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00601659)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 51 930 000 58 054 356 58 000 000 60 000 000
- z toho transfery 9 674 594 8 098 000 8 300 000 8 500 000
Náklady - hlavní činnost 51 930 000 58 054 356 58 000 000 60 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 140 000 1 270 000 1 300 000 1 500 000
Náklady - doplňková činnost 990 000 1 120 000 1 150 000 1 350 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 53 070 000 59 324 356 59 300 000 61 500 000
Celkem náklady 52 920 000 59 174 356 59 150 000 61 350 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 30 387 539 33 590 029 × ×
Odpisy 1 498 314 1 488 543 × ×
frame-scrollup