Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (IČO 00601667)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 33 800 000 34 603 892 34 400 000 34 400 000
- z toho transfery 5 086 900 4 515 000 4 415 000 4 415 000
Náklady - hlavní činnost 33 950 000 34 743 892 34 550 000 34 550 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -140 000 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 2 223 000 2 243 000 2 263 000 2 263 000
Náklady - doplňková činnost 1 950 000 1 970 000 1 983 000 1 983 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 273 000 273 000 280 000 280 000
Celkem výnosy 36 023 000 36 846 892 36 663 000 36 663 000
Celkem náklady 35 900 000 36 713 892 36 533 000 36 533 000
Výsledek hospodaření celkem 123 000 133 000 130 000 130 000
Náklady na platy 20 040 000 20 222 036 × ×
Odpisy 1 686 696 1 563 420 × ×
frame-scrollup