Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (IČO 00601667)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 29 800 000 33 292 119 32 400 000 32 400 000
- z toho transfery 4 714 320 4 519 000 4 500 000 4 500 000
Náklady - hlavní činnost 29 950 000 33 374 119 32 500 000 32 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -82 000 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 2 130 000 2 005 000 2 100 000 2 100 000
Náklady - doplňková činnost 1 880 000 1 818 000 1 900 000 1 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 250 000 187 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 31 930 000 35 297 119 34 500 000 34 500 000
Celkem náklady 31 830 000 35 192 119 34 400 000 34 400 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 105 000 100 000 100 000
Náklady na platy 16 870 000 18 473 000 × ×
Odpisy 1 656 391 1 676 352 × ×
frame-scrollup