Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601675)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 28 944 228 31 852 768 31 587 000 31 587 000
- z toho transfery 3 878 500 3 957 000 3 957 000 3 957 000
Náklady - hlavní činnost 28 944 228 31 852 768 31 587 000 31 587 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 650 000 650 000 650 000 650 000
Náklady - doplňková činnost 360 000 358 000 380 000 380 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 290 000 292 000 270 000 270 000
Celkem výnosy 29 594 228 32 502 768 32 237 000 32 237 000
Celkem náklady 29 304 228 32 210 768 31 967 000 31 967 000
Výsledek hospodaření celkem 290 000 292 000 270 000 270 000
Náklady na platy 17 338 110 19 312 000 × ×
Odpisy 780 758 786 727 × ×
frame-scrollup