Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601675)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 36 261 590 36 082 540 35 766 000 35 766 000
- z toho transfery 6 220 000 4 116 000 3 969 000 3 969 000
Náklady - hlavní činnost 36 261 590 36 082 540 35 766 000 35 766 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 715 800 700 000 700 000 700 000
Náklady - doplňková činnost 425 800 405 000 405 000 405 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 290 000 295 000 295 000 295 000
Celkem výnosy 36 977 390 36 782 540 36 466 000 36 466 000
Celkem náklady 36 687 390 36 487 540 36 171 000 36 171 000
Výsledek hospodaření celkem 290 000 295 000 295 000 295 000
Náklady na platy 21 003 397 22 251 000 × ×
Odpisy 766 698 728 737 × ×
frame-scrollup