Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00601837)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 34 968 000 36 214 572 36 500 000 37 000 000
- z toho transfery 2 802 160 2 636 000 2 680 000 2 750 000
Náklady - hlavní činnost 34 984 000 36 232 772 36 515 000 37 015 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -16 000 -18 200 -15 000 -15 000
Výnosy - doplňková činnost 740 000 740 000 750 000 750 000
Náklady - doplňková činnost 707 000 706 800 720 000 720 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 33 000 33 200 30 000 30 000
Celkem výnosy 35 708 000 36 954 572 37 250 000 37 750 000
Celkem náklady 35 691 000 36 939 572 37 235 000 37 735 000
Výsledek hospodaření celkem 17 000 15 000 15 000 15 000
Náklady na platy 21 925 740 23 872 000 × ×
Odpisy 664 272 680 209 × ×
frame-scrollup