Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00601837)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 29 430 838 31 850 839 33 860 000 35 553 000
- z toho transfery 2 487 000 2 589 000 2 674 696 2 737 856
Náklady - hlavní činnost 29 438 192 31 866 839 33 876 000 35 569 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -7 354 -16 000 -16 000 -16 000
Výnosy - doplňková činnost 717 123 780 000 806 000 806 000
Náklady - doplňková činnost 694 769 747 000 775 000 775 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 22 354 33 000 31 000 31 000
Celkem výnosy 30 147 961 32 630 839 34 666 000 36 359 000
Celkem náklady 30 132 961 32 613 839 34 651 000 36 344 000
Výsledek hospodaření celkem 15 000 17 000 15 000 15 000
Náklady na platy 18 886 094 20 470 000 × ×
Odpisy 589 236 664 020 × ×
frame-scrollup