Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00601977)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 36 198 746 39 426 026 37 679 210 38 137 807
- z toho transfery 35 066 707 2 777 000 2 804 770 2 832 818
Náklady - hlavní činnost 36 198 746 39 426 026 37 679 210 38 137 807
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 27 200 56 000 56 000 56 000
Náklady - doplňková činnost 25 600 52 000 52 000 52 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 600 4 000 4 000 4 000
Celkem výnosy 36 225 946 39 482 026 37 735 210 38 193 807
Celkem náklady 36 224 346 39 478 026 37 731 210 38 189 807
Výsledek hospodaření celkem 1 600 4 000 4 000 4 000
Náklady na platy 23 903 995 25 764 880 × ×
Odpisy 590 074 717 840 × ×
frame-scrollup