Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00601977)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 43 939 279 46 810 332 45 417 000 45 417 000
- z toho transfery 2 893 213 2 615 000 2 615 000 2 615 000
Náklady - hlavní činnost 43 939 279 46 810 332 45 417 000 45 417 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 56 000 56 000 56 000 56 000
Náklady - doplňková činnost 52 000 52 000 52 000 52 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 000 4 000 4 000 4 000
Celkem výnosy 43 995 279 46 866 332 45 473 000 45 473 000
Celkem náklady 43 991 279 46 862 332 45 469 000 45 469 000
Výsledek hospodaření celkem 4 000 4 000 4 000 4 000
Náklady na platy 29 520 370 32 290 400 × ×
Odpisy 780 609 712 800 × ×
frame-scrollup