Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00601985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 38 750 974 43 500 178 43 500 000 43 500 000
- z toho transfery 2 787 000 2 865 000 2 865 000 2 865 000
Náklady - hlavní činnost 38 750 974 43 500 178 43 500 000 43 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 565 000 529 210 530 000 530 000
Náklady - doplňková činnost 515 000 499 210 500 000 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 39 315 974 44 029 388 44 030 000 44 030 000
Celkem náklady 39 265 974 43 999 388 44 000 000 44 000 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 25 224 572 28 590 146 × ×
Odpisy 503 557 501 919 × ×
frame-scrollup