Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00601985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 44 717 149 49 397 336 49 397 336 48 897 336
- z toho transfery 3 114 000 3 087 000 3 087 000 3 087 000
Náklady - hlavní činnost 44 717 149 49 397 336 49 397 336 48 897 336
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 411 000 411 000 411 000 411 000
Náklady - doplňková činnost 369 000 369 000 369 000 369 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 42 000 42 000 42 000 42 000
Celkem výnosy 45 128 149 49 808 336 49 808 336 49 308 336
Celkem náklady 45 086 149 49 766 336 49 766 336 49 266 336
Výsledek hospodaření celkem 42 000 42 000 42 000 42 000
Náklady na platy 29 715 552 32 811 191 × ×
Odpisy 508 003 500 754 × ×
frame-scrollup