Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace (IČO 00602001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 14 670 000 15 609 000 15 843 000 16 080 000
- z toho transfery 2 014 000 2 042 000 2 073 000 2 104 000
Náklady - hlavní činnost 14 670 000 15 609 000 15 843 000 16 080 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 270 900 280 000 290 000 295 000
Náklady - doplňková činnost 105 900 89 000 95 000 98 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 165 000 191 000 195 000 197 000
Celkem výnosy 14 940 900 15 889 000 16 133 000 16 375 000
Celkem náklady 14 775 900 15 698 000 15 938 000 16 178 000
Výsledek hospodaření celkem 165 000 191 000 195 000 197 000
Náklady na platy 7 151 093 7 819 000 × ×
Odpisy 118 544 118 544 × ×
frame-scrollup