Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace (IČO 00602001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 300 000 14 253 000 14 400 000 14 600 000
- z toho transfery 1 960 000 2 014 000 2 070 000 2 127 000
Náklady - hlavní činnost 13 300 000 14 253 000 14 400 000 14 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 292 000 240 000 250 000 260 000
Náklady - doplňková činnost 102 000 88 000 91 000 95 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 190 000 152 000 159 000 165 000
Celkem výnosy 13 592 000 14 493 000 14 650 000 14 860 000
Celkem náklady 13 402 000 14 341 000 14 491 000 14 695 000
Výsledek hospodaření celkem 190 000 152 000 159 000 165 000
Náklady na platy 6 111 191 6 865 000 × ×
Odpisy 118 544 118 544 × ×
frame-scrollup