Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 40 200 000 43 601 989 41 000 000 41 000 000
- z toho transfery 12 187 800 12 417 000 12 417 000 12 417 000
Náklady - hlavní činnost 40 300 000 43 651 989 41 100 000 41 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -100 000 -50 000 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 2 700 000 3 346 980 2 750 000 2 750 000
Náklady - doplňková činnost 2 550 000 3 246 980 2 600 000 2 600 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 100 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 42 900 000 46 948 969 43 750 000 43 750 000
Celkem náklady 42 850 000 46 898 969 43 700 000 43 700 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 20 800 000 22 612 948 × ×
Odpisy 2 876 497 2 993 098 × ×
frame-scrollup