Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 36 500 000 40 639 148 41 000 000 41 000 000
- z toho transfery 11 814 000 12 173 000 12 173 000 12 173 000
Náklady - hlavní činnost 36 550 000 40 718 148 41 100 000 41 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -50 000 -79 000 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 2 900 000 2 946 980 2 750 000 2 750 000
Náklady - doplňková činnost 2 800 000 2 817 980 2 600 000 2 600 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 129 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 39 400 000 43 586 128 43 750 000 43 750 000
Celkem náklady 39 350 000 43 536 128 43 700 000 43 700 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 18 390 000 19 879 148 × ×
Odpisy 2 545 962 2 910 798 × ×
frame-scrollup