Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602051)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 38 847 746 42 599 672 41 150 000 41 150 000
- z toho transfery 4 068 300 3 871 000 3 871 000 3 871 000
Náklady - hlavní činnost 38 847 746 42 599 672 41 150 000 41 150 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 200 700 215 000 215 000 215 000
Náklady - doplňková činnost 127 890 135 000 135 000 135 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 72 810 80 000 80 000 80 000
Celkem výnosy 39 048 446 42 814 672 41 365 000 41 365 000
Celkem náklady 38 975 636 42 734 672 41 285 000 41 285 000
Výsledek hospodaření celkem 72 810 80 000 80 000 80 000
Náklady na platy 23 711 726 26 045 130 × ×
Odpisy 930 228 914 471 × ×
frame-scrollup