Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602051)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 39 099 500 35 709 649 35 000 000 35 500 000
- z toho transfery 6 717 000 3 835 000 3 835 000 3 835 000
Náklady - hlavní činnost 39 099 500 35 709 649 35 000 000 35 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 216 700 215 000 215 000 215 000
Náklady - doplňková činnost 130 823 130 000 130 000 130 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 85 877 85 000 85 000 85 000
Celkem výnosy 39 316 200 35 924 649 35 215 000 35 715 000
Celkem náklady 39 230 323 35 839 649 35 130 000 35 630 000
Výsledek hospodaření celkem 85 877 85 000 85 000 85 000
Náklady na platy 20 094 310 22 088 000 × ×
Odpisy 565 000 926 160 × ×
frame-scrollup