Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602060)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 59 653 441 64 485 434 64 485 434 64 485 434
- z toho transfery 7 812 000 7 589 000 7 589 000 7 589 000
Náklady - hlavní činnost 59 653 441 64 485 434 64 485 434 64 485 434
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 432 000 1 483 460 1 483 460 1 483 460
Náklady - doplňková činnost 1 235 000 1 283 460 1 283 460 1 283 460
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 197 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 61 085 441 65 968 894 65 968 894 65 968 894
Celkem náklady 60 888 441 65 768 894 65 768 894 65 768 894
Výsledek hospodaření celkem 197 000 200 000 200 000 200 000
Náklady na platy 33 132 795 36 763 238 × ×
Odpisy 1 605 388 1 610 735 × ×
frame-scrollup