Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602060)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 70 018 914 71 413 642 71 310 062 71 310 062
- z toho transfery 10 850 000 7 853 000 7 747 000 7 747 000
Náklady - hlavní činnost 70 018 914 71 413 642 71 310 062 71 310 062
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 545 000 1 544 966 1 534 966 1 534 966
Náklady - doplňková činnost 1 335 000 1 334 966 1 334 966 1 334 966
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 210 000 210 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 71 563 914 72 958 608 72 845 028 72 845 028
Celkem náklady 71 353 914 72 748 608 72 645 028 72 645 028
Výsledek hospodaření celkem 210 000 210 000 200 000 200 000
Náklady na platy 38 522 502 41 053 338 × ×
Odpisy 1 638 722 1 680 367 × ×
frame-scrollup