Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00602078)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 9 100 000 86 201 976 86 203 000 86 203 000
- z toho transfery 7 424 000 7 511 000 7 550 000 7 550 000
Náklady - hlavní činnost 9 700 000 86 986 838 86 733 000 86 983 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -600 000 -784 862 -530 000 -780 000
Výnosy - doplňková činnost 1 200 000 1 480 000 1 200 000 1 450 000
Náklady - doplňková činnost 600 000 695 138 670 000 670 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 600 000 784 862 530 000 780 000
Celkem výnosy 10 300 000 87 681 976 87 403 000 87 653 000
Celkem náklady 10 300 000 87 681 976 87 403 000 87 653 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 52 000 000 56 517 147 × ×
Odpisy 3 657 394 3 673 438 × ×
frame-scrollup