Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00602078)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 95 250 000 102 814 976 102 800 000 102 820 000
- z toho transfery 7 701 000 7 726 000 7 726 000 7 726 000
Náklady - hlavní činnost 95 910 000 103 261 976 103 420 000 103 260 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -660 000 -447 000 -620 000 -440 000
Výnosy - doplňková činnost 1 650 000 1 360 000 1 610 000 1 360 000
Náklady - doplňková činnost 990 000 913 000 990 000 920 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 660 000 447 000 620 000 440 000
Celkem výnosy 96 900 000 104 174 976 104 410 000 104 180 000
Celkem náklady 96 900 000 104 174 976 104 410 000 104 180 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 63 862 000 68 746 600 × ×
Odpisy 3 671 701 3 830 797 × ×
frame-scrollup