Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (IČO 00602086)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 43 771 127 48 342 520 48 479 520 48 479 520
- z toho transfery 5 794 000 5 730 000 5 867 000 6 043 010
Náklady - hlavní činnost 43 771 127 48 338 520 48 479 520 48 479 520
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 4 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 950 000 925 000 950 000 950 000
Náklady - doplňková činnost 900 000 877 700 900 000 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 47 300 50 000 50 000
Celkem výnosy 44 721 127 49 267 520 49 429 520 49 429 520
Celkem náklady 44 671 127 49 216 220 49 379 520 49 379 520
Výsledek hospodaření celkem 50 000 51 300 50 000 50 000
Náklady na platy 26 662 385 30 526 000 × ×
Odpisy 1 462 913 1 457 544 × ×
frame-scrollup