Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (IČO 00602086)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 50 176 130 53 361 000 54 000 000 54 000 000
- z toho transfery 6 180 000 5 905 000 6 000 000 6 000 000
Náklady - hlavní činnost 50 176 130 53 361 000 54 000 000 54 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 920 000 950 000 950 000 950 000
Náklady - doplňková činnost 870 000 895 720 900 000 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 54 280 50 000 50 000
Celkem výnosy 51 096 130 54 311 000 54 950 000 54 950 000
Celkem náklady 51 046 130 54 256 720 54 900 000 54 900 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 54 280 50 000 50 000
Náklady na platy 29 171 516 33 737 000 × ×
Odpisy 1 472 745 1 562 632 × ×
frame-scrollup