Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602094)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 26 653 117 28 396 942 26 333 000 26 333 000
- z toho transfery 3 692 000 3 571 000 3 571 000 3 571 000
Náklady - hlavní činnost 26 653 117 28 396 942 26 333 000 26 333 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 190 000 169 000 180 000 180 000
Náklady - doplňková činnost 90 000 69 000 80 000 80 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 26 843 117 28 565 942 26 513 000 26 513 000
Celkem náklady 26 743 117 28 465 942 26 413 000 26 413 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 16 037 000 17 246 500 × ×
Odpisy 554 772 548 718 × ×
frame-scrollup