Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602094)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 23 953 330 25 935 696 26 000 000 26 000 000
- z toho transfery 3 503 000 3 584 000 3 600 000 3 600 000
Náklady - hlavní činnost 23 983 330 25 935 696 26 000 000 26 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -30 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 190 000 170 000 180 000 180 000
Náklady - doplňková činnost 60 000 70 000 80 000 80 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 130 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 24 143 330 26 105 696 26 180 000 26 180 000
Celkem náklady 24 043 330 26 005 696 26 080 000 26 080 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 13 681 217 15 364 000 × ×
Odpisy 659 190 638 812 × ×
frame-scrollup