Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 33 698 359 37 425 723 34 682 000 34 682 000
- z toho transfery 4 814 000 4 696 000 4 696 000 4 696 000
Náklady - hlavní činnost 33 698 359 37 425 723 34 682 000 34 682 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 470 000 460 000 350 000 350 000
Náklady - doplňková činnost 300 000 333 916 320 000 320 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 170 000 126 084 30 000 30 000
Celkem výnosy 34 168 359 37 885 723 35 032 000 35 032 000
Celkem náklady 33 998 359 37 759 639 35 002 000 35 002 000
Výsledek hospodaření celkem 170 000 126 084 30 000 30 000
Náklady na platy 21 028 000 22 830 000 × ×
Odpisy 1 437 131 1 435 766 × ×
frame-scrollup