Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 30 228 484 34 194 339 25 151 000 25 151 000
- z toho transfery 4 529 000 4 634 000 4 634 000 4 634 000
Náklady - hlavní činnost 30 228 484 34 178 279 25 151 000 25 151 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 16 060 0 0
Výnosy - doplňková činnost 300 000 340 000 340 000 340 000
Náklady - doplňková činnost 250 000 271 371 320 000 320 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 68 629 20 000 20 000
Celkem výnosy 30 528 484 34 534 339 25 491 000 25 491 000
Celkem náklady 30 478 484 34 449 650 25 471 000 25 471 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 84 689 20 000 20 000
Náklady na platy 18 406 760 20 893 000 × ×
Odpisy 1 404 907 1 411 844 × ×
frame-scrollup