Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 45 592 610 48 388 000 48 334 000 48 334 000
- z toho transfery 5 613 000 5 489 000 5 489 000 5 489 000
Náklady - hlavní činnost 45 592 610 48 388 000 48 334 000 48 334 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 496 000 1 497 050 1 520 000 1 520 000
Náklady - doplňková činnost 1 330 000 1 327 000 1 350 000 1 350 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 166 000 170 050 170 000 170 000
Celkem výnosy 47 088 610 49 885 050 49 854 000 49 854 000
Celkem náklady 46 922 610 49 715 000 49 684 000 49 684 000
Výsledek hospodaření celkem 166 000 170 050 170 000 170 000
Náklady na platy 21 924 275 24 455 147 × ×
Odpisy 2 073 260 2 076 000 × ×
frame-scrollup