Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 49 419 332 47 073 297 46 000 000 46 000 000
- z toho transfery 6 538 300 5 487 000 5 554 000 5 554 000
Náklady - hlavní činnost 49 419 332 47 073 297 46 000 000 46 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 633 000 1 711 600 1 750 000 1 750 000
Náklady - doplňková činnost 1 521 000 1 596 600 1 630 000 1 630 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 112 000 115 000 120 000 120 000
Celkem výnosy 51 052 332 48 784 897 47 750 000 47 750 000
Celkem náklady 50 940 332 48 669 897 47 630 000 47 630 000
Výsledek hospodaření celkem 112 000 115 000 120 000 120 000
Náklady na platy 27 015 000 28 149 800 × ×
Odpisy 2 080 000 2 096 000 × ×
frame-scrollup