Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602132)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 52 250 000 57 666 126 56 600 000 56 600 000
- z toho transfery 7 439 703 6 798 000 6 800 000 6 800 000
Náklady - hlavní činnost 52 250 000 57 666 126 56 600 000 56 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 120 000 2 310 000 2 300 000 2 300 000
Náklady - doplňková činnost 2 080 000 2 280 000 2 240 000 2 240 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 30 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 54 370 000 59 976 126 58 900 000 58 900 000
Celkem náklady 54 330 000 59 946 126 58 840 000 58 840 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 30 000 60 000 60 000
Náklady na platy 31 450 000 32 830 000 × ×
Odpisy 2 687 534 1 913 531 × ×
frame-scrollup