Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602132)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 45 045 000 49 869 800 49 200 000 49 200 000
- z toho transfery 6 576 000 6 749 000 6 800 000 6 800 000
Náklady - hlavní činnost 45 045 000 49 869 800 49 180 000 49 180 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 20 000 20 000
Výnosy - doplňková činnost 1 710 000 1 840 000 1 900 000 1 900 000
Náklady - doplňková činnost 1 670 000 1 815 900 1 850 000 1 850 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 24 100 50 000 50 000
Celkem výnosy 46 755 000 51 709 800 51 100 000 51 100 000
Celkem náklady 46 715 000 51 685 700 51 030 000 51 030 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 24 100 70 000 70 000
Náklady na platy 25 900 000 28 828 000 × ×
Odpisy 2 590 580 2 687 022 × ×
frame-scrollup