Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 00602141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 35 638 702 72 222 298 40 000 000 40 000 000
- z toho transfery 5 252 100 36 843 000 5 200 000 5 400 000
Náklady - hlavní činnost 36 050 000 72 672 298 40 450 000 40 450 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -411 298 -450 000 -450 000 -450 000
Výnosy - doplňková činnost 900 000 880 000 890 000 890 000
Náklady - doplňková činnost 445 000 410 300 420 000 420 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 455 000 469 700 470 000 470 000
Celkem výnosy 36 538 702 73 102 298 40 890 000 40 890 000
Celkem náklady 36 495 000 73 082 598 40 870 000 40 870 000
Výsledek hospodaření celkem 43 702 19 700 20 000 20 000
Náklady na platy 20 561 188 22 554 000 × ×
Odpisy 1 686 532 2 134 714 × ×
frame-scrollup