Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 00602141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 75 270 000 45 967 537 45 000 000 45 000 000
- z toho transfery 41 459 844 5 279 000 5 360 000 5 440 000
Náklady - hlavní činnost 75 680 000 46 383 537 45 400 000 45 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -410 000 -416 000 -400 000 -400 000
Výnosy - doplňková činnost 850 000 820 000 800 000 800 000
Náklady - doplňková činnost 410 000 388 200 385 000 385 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 440 000 431 800 415 000 415 000
Celkem výnosy 76 120 000 46 787 537 45 800 000 45 800 000
Celkem náklady 76 090 000 46 771 737 45 785 000 45 785 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 15 800 15 000 15 000
Náklady na platy 26 160 000 28 103 000 × ×
Odpisy 2 396 578 2 679 779 × ×
frame-scrollup