Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 45 310 000 51 026 728 50 266 728 50 266 728
- z toho transfery 3 664 000 3 705 000 3 575 000 3 575 000
Náklady - hlavní činnost 45 590 000 51 324 028 50 564 028 50 564 028
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -280 000 -297 300 -297 300 -297 300
Výnosy - doplňková činnost 942 000 1 020 176 973 176 973 176
Náklady - doplňková činnost 550 714 602 176 602 176 602 176
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 391 286 418 000 371 000 371 000
Celkem výnosy 46 252 000 52 046 904 51 239 904 51 239 904
Celkem náklady 46 140 714 51 926 204 51 166 204 51 166 204
Výsledek hospodaření celkem 111 286 120 700 73 700 73 700
Náklady na platy 29 902 250 32 156 000 × ×
Odpisy 989 112 952 392 × ×
frame-scrollup