Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 41 184 000 45 031 220 44 731 220 44 731 220
- z toho transfery 3 330 600 3 581 480 3 563 000 3 563 000
Náklady - hlavní činnost 41 374 000 45 218 420 44 918 420 44 918 420
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -190 000 -187 200 -187 200 -187 200
Výnosy - doplňková činnost 978 000 942 000 942 000 942 000
Náklady - doplňková činnost 580 000 550 714 550 714 550 714
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 398 000 391 286 391 286 391 286
Celkem výnosy 42 162 000 45 973 220 45 673 220 45 673 220
Celkem náklady 41 954 000 45 769 134 45 469 134 45 469 134
Výsledek hospodaření celkem 208 000 204 086 204 086 204 086
Náklady na platy 25 075 161 27 993 080 × ×
Odpisy 851 169 977 424 × ×
frame-scrollup