Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00842702)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 35 080 188 40 541 108 37 057 000 37 057 000
- z toho transfery 3 327 000 3 419 760 3 408 000 3 408 000
Náklady - hlavní činnost 35 080 188 40 541 108 37 057 000 37 057 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 460 000 435 000 435 000 435 000
Náklady - doplňková činnost 160 000 135 000 135 000 135 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 35 540 188 40 976 108 37 492 000 37 492 000
Celkem náklady 35 240 188 40 676 108 37 192 000 37 192 000
Výsledek hospodaření celkem 300 000 300 000 300 000 300 000
Náklady na platy 22 888 642 24 876 220 × ×
Odpisy 203 703 203 835 × ×
frame-scrollup