Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00842702)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 45 099 595 43 926 167 43 124 000 43 124 000
- z toho transfery 3 486 703 3 572 000 3 446 000 3 446 000
Náklady - hlavní činnost 45 099 595 43 926 167 43 124 000 43 124 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 417 000 417 000 420 000 420 000
Náklady - doplňková činnost 217 000 217 000 220 000 220 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 45 516 595 44 343 167 43 544 000 43 544 000
Celkem náklady 45 316 595 44 143 167 43 344 000 43 344 000
Výsledek hospodaření celkem 200 000 200 000 200 000 200 000
Náklady na platy 27 773 499 29 088 725 × ×
Odpisy 207 358 193 566 × ×
frame-scrollup