Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace (IČO 00842737)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 29 049 227 29 305 463 29 295 463 29 335 463
- z toho transfery 3 412 916 3 267 000 3 307 000 3 347 000
Náklady - hlavní činnost 29 049 227 29 305 463 29 295 463 29 335 463
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 172 450 196 000 163 900 163 900
Náklady - doplňková činnost 106 100 126 985 98 500 98 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 66 350 69 015 65 400 65 400
Celkem výnosy 29 221 677 29 501 463 29 459 363 29 499 363
Celkem náklady 29 155 327 29 432 448 29 393 963 29 433 963
Výsledek hospodaření celkem 66 350 69 015 65 400 65 400
Náklady na platy 17 737 587 18 781 000 × ×
Odpisy 555 389 594 947 × ×
frame-scrollup