Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace (IČO 00842737)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 048 198 27 779 528 26 749 028 26 839 028
- z toho transfery 2 973 714 3 141 000 3 221 000 3 311 000
Náklady - hlavní činnost 25 048 198 27 779 528 26 749 028 26 839 028
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 150 519 139 000 149 000 163 900
Náklady - doplňková činnost 74 703 78 500 87 500 98 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 75 816 60 500 61 500 65 400
Celkem výnosy 25 198 717 27 918 528 26 898 028 27 002 928
Celkem náklady 25 122 901 27 858 028 26 836 528 26 937 528
Výsledek hospodaření celkem 75 816 60 500 61 500 65 400
Náklady na platy 15 511 422 16 965 000 × ×
Odpisy 429 380 526 160 × ×
frame-scrollup