Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00842745)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 42 672 454 45 159 978 44 900 000 44 900 000
- z toho transfery 4 842 100 4 377 000 4 442 000 4 442 000
Náklady - hlavní činnost 43 007 854 45 498 478 45 241 400 45 241 400
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -335 400 -338 500 -341 400 -341 400
Výnosy - doplňková činnost 552 600 560 000 565 000 565 000
Náklady - doplňková činnost 217 200 221 500 223 600 223 600
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 335 400 338 500 341 400 341 400
Celkem výnosy 43 225 054 45 719 978 45 465 000 45 465 000
Celkem náklady 43 225 054 45 719 978 45 465 000 45 465 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 213 779 28 929 000 × ×
Odpisy 1 615 790 1 701 027 × ×
frame-scrollup