Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00842745)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 37 966 293 39 895 906 39 390 000 39 390 000
- z toho transfery 4 317 100 4 193 000 4 319 000 4 319 000
Náklady - hlavní činnost 38 422 603 40 351 932 39 803 000 39 803 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -456 310 -456 026 -413 000 -413 000
Výnosy - doplňková činnost 596 497 596 206 557 000 557 000
Náklady - doplňková činnost 140 187 140 180 144 000 144 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 456 310 456 026 413 000 413 000
Celkem výnosy 38 562 790 40 492 112 39 947 000 39 947 000
Celkem náklady 38 562 790 40 492 112 39 947 000 39 947 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 23 494 246 25 808 972 × ×
Odpisy 1 361 179 1 545 547 × ×
frame-scrollup