Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842753)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 45 179 867 45 368 232 43 041 000 43 041 000
- z toho transfery 5 428 700 4 622 333 3 900 000 3 900 000
Náklady - hlavní činnost 45 426 317 45 592 111 43 129 000 43 129 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -246 450 -223 879 -88 000 -88 000
Výnosy - doplňková činnost 1 003 794 1 010 408 1 100 000 1 100 000
Náklady - doplňková činnost 497 344 486 529 732 000 732 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 506 450 523 879 368 000 368 000
Celkem výnosy 46 183 661 46 378 640 44 141 000 44 141 000
Celkem náklady 45 923 661 46 078 640 43 861 000 43 861 000
Výsledek hospodaření celkem 260 000 300 000 280 000 280 000
Náklady na platy 26 948 564 29 115 158 × ×
Odpisy 1 153 418 1 121 635 × ×
frame-scrollup