Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842753)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 35 386 189 38 818 350 39 000 000 40 000 000
- z toho transfery 4 868 700 3 484 000 4 000 000 4 000 000
Náklady - hlavní činnost 35 437 189 38 878 350 39 065 000 40 088 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -51 000 -60 000 -65 000 -88 000
Výnosy - doplňková činnost 1 191 548 1 047 000 1 047 000 1 100 000
Náklady - doplňková činnost 850 548 697 000 700 000 732 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 341 000 350 000 347 000 368 000
Celkem výnosy 36 577 737 39 865 350 40 047 000 41 100 000
Celkem náklady 36 287 737 39 575 350 39 765 000 40 820 000
Výsledek hospodaření celkem 290 000 290 000 282 000 280 000
Náklady na platy 24 600 000 25 696 000 × ×
Odpisy 1 116 249 1 148 004 × ×
frame-scrollup