Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842761)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 38 408 357 41 647 527 41 162 423 41 262 423
- z toho transfery 4 230 880 4 181 240 4 325 120 4 425 120
Náklady - hlavní činnost 38 658 357 41 885 527 41 402 423 41 502 423
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -250 000 -238 000 -240 000 -240 000
Výnosy - doplňková činnost 612 800 625 000 625 000 625 000
Náklady - doplňková činnost 362 800 387 000 385 000 385 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 250 000 238 000 240 000 240 000
Celkem výnosy 39 021 157 42 272 527 41 787 423 41 887 423
Celkem náklady 39 021 157 42 272 527 41 787 423 41 887 423
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 23 926 126 26 499 010 × ×
Odpisy 1 190 616 1 154 387 × ×
frame-scrollup