Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842761)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 43 626 473 46 447 914 46 100 000 45 350 000
- z toho transfery 4 521 413 4 288 500 4 220 000 4 270 000
Náklady - hlavní činnost 43 866 473 46 771 914 46 450 000 45 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -240 000 -324 000 -350 000 -350 000
Výnosy - doplňková činnost 655 000 741 790 900 000 900 000
Náklady - doplňková činnost 415 000 417 790 550 000 550 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 240 000 324 000 350 000 350 000
Celkem výnosy 44 281 473 47 189 704 47 000 000 46 250 000
Celkem náklady 44 281 473 47 189 704 47 000 000 46 250 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 709 985 29 823 960 × ×
Odpisy 1 154 387 1 047 528 × ×
frame-scrollup