Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO 00844641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 935 979 000 968 747 000 1 060 342 000 1 160 656 000
- z toho transfery 18 643 000 11 500 000 10 500 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 935 578 000 984 047 000 1 077 502 000 1 179 862 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 401 000 -15 300 000 -17 160 000 -19 206 000
Výnosy - doplňková činnost 4 696 000 4 400 000 4 800 000 5 200 000
Náklady - doplňková činnost 4 122 000 4 100 000 4 500 000 4 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 574 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 940 675 000 973 147 000 1 065 142 000 1 165 856 000
Celkem náklady 939 700 000 988 147 000 1 082 002 000 1 184 762 000
Výsledek hospodaření celkem 975 000 -15 000 000 -16 860 000 -18 906 000
Náklady na platy 419 500 000 446 500 000 × ×
Odpisy 36 695 000 38 900 000 × ×
frame-scrollup