Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO 00844641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 834 808 000 894 300 000 983 710 000 1 082 100 000
- z toho transfery 15 057 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 841 360 000 919 600 000 1 011 500 000 1 112 650 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -6 552 000 -25 300 000 -27 790 000 -30 550 000
Výnosy - doplňková činnost 4 791 000 4 900 000 5 240 000 5 600 000
Náklady - doplňková činnost 4 384 000 4 600 000 4 950 000 5 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 407 000 300 000 290 000 300 000
Celkem výnosy 839 599 000 899 200 000 988 950 000 1 087 700 000
Celkem náklady 845 744 000 924 200 000 1 016 450 000 1 117 950 000
Výsledek hospodaření celkem -6 145 000 -25 000 000 -27 500 000 -30 250 000
Náklady na platy 372 600 000 418 354 000 × ×
Odpisy 27 771 000 33 000 000 × ×
frame-scrollup