Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00844691)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 69 375 000 72 228 000 72 250 000 72 250 000
- z toho transfery 17 746 900 16 561 000 16 561 000 16 561 000
Náklady - hlavní činnost 69 375 000 72 228 000 72 250 000 72 250 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 6 500 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
Náklady - doplňková činnost 6 500 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 75 875 000 74 628 000 74 650 000 74 650 000
Celkem náklady 75 875 000 74 628 000 74 650 000 74 650 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 37 510 000 38 534 700 × ×
Odpisy 3 977 294 3 911 931 × ×
frame-scrollup