Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00844691)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 74 850 000 83 772 000 84 000 000 84 000 000
- z toho transfery 16 561 000 17 203 000 17 203 000 17 203 000
Náklady - hlavní činnost 74 850 000 83 772 000 84 000 000 84 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 300 000 2 538 000 2 600 000 2 600 000
Náklady - doplňková činnost 2 300 000 2 538 000 2 600 000 2 600 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 77 150 000 86 310 000 86 600 000 86 600 000
Celkem náklady 77 150 000 86 310 000 86 600 000 86 600 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 42 250 000 45 015 700 × ×
Odpisy 4 233 154 4 890 559 × ×
frame-scrollup