Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (IČO 00844853)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 1 118 786 998 1 127 240 485 1 127 240 485 1 127 240 485
- z toho transfery 35 244 692 11 500 000 11 500 000 11 500 000
Náklady - hlavní činnost 1 161 716 391 1 142 926 469 1 142 926 469 1 142 926 469
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -42 929 393 -15 685 984 -15 685 984 -15 685 984
Výnosy - doplňková činnost 22 906 220 17 407 652 17 407 652 17 407 652
Náklady - doplňková činnost 9 709 102 9 423 000 9 423 000 9 423 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 13 197 118 7 984 652 7 984 652 7 984 652
Celkem výnosy 1 141 693 218 1 144 648 137 1 144 648 137 1 144 648 137
Celkem náklady 1 171 425 493 1 152 349 469 1 152 349 469 1 152 349 469
Výsledek hospodaření celkem -29 732 275 -7 701 332 -7 701 332 -7 701 332
Náklady na platy 547 333 848 548 878 922 × ×
Odpisy 45 531 468 47 622 000 × ×
frame-scrollup