Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (IČO 00844853)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 1 094 064 387 1 141 495 000 1 188 583 000 1 218 191 000
- z toho transfery 25 927 203 10 500 000 10 500 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 1 151 533 106 1 234 652 000 1 246 689 000 1 271 287 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -57 468 719 -93 157 000 -58 106 000 -53 096 000
Výnosy - doplňková činnost 23 003 327 23 003 000 23 003 000 23 003 000
Náklady - doplňková činnost 9 042 136 10 290 000 10 310 000 10 337 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 13 961 191 12 713 000 12 693 000 12 666 000
Celkem výnosy 1 117 067 714 1 164 498 000 1 211 586 000 1 241 194 000
Celkem náklady 1 160 575 242 1 244 942 000 1 256 999 000 1 281 624 000
Výsledek hospodaření celkem -43 507 528 -80 444 000 -45 413 000 -40 430 000
Náklady na platy 538 723 235 593 091 437 × ×
Odpisy 45 757 000 48 447 500 × ×
frame-scrollup