Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (IČO 00844896)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 1 009 221 633 1 003 428 743 1 045 859 000 1 090 508 000
- z toho transfery 60 254 324 11 935 000 11 500 000 11 500 000
Náklady - hlavní činnost 1 019 533 653 1 045 440 290 1 082 072 000 1 122 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -10 312 020 -42 011 547 -36 213 000 -32 092 000
Výnosy - doplňková činnost 18 904 458 18 615 910 19 238 500 19 894 000
Náklady - doplňková činnost 15 366 003 16 005 210 17 539 000 19 365 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 538 455 2 610 700 1 699 500 529 000
Celkem výnosy 1 028 126 091 1 022 044 653 1 065 097 500 1 110 402 000
Celkem náklady 1 034 899 656 1 061 445 500 1 099 611 000 1 141 965 000
Výsledek hospodaření celkem -6 773 565 -39 400 847 -34 513 500 -31 563 000
Náklady na platy 448 769 655 471 299 276 × ×
Odpisy 37 218 485 37 805 705 × ×
frame-scrollup