Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (IČO 00844896)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 895 576 478 921 291 852 961 663 000 1 004 068 000
- z toho transfery 32 383 898 10 500 000 10 500 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 934 730 599 995 801 219 1 012 283 000 1 050 352 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -39 154 121 -74 509 367 -50 620 000 -46 284 000
Výnosy - doplňková činnost 13 210 660 18 700 249 19 438 000 20 211 000
Náklady - doplňková činnost 10 484 608 14 020 111 14 310 000 14 697 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 726 052 4 680 138 5 128 000 5 514 000
Celkem výnosy 908 787 138 939 992 101 981 101 000 1 024 279 000
Celkem náklady 945 215 207 1 009 821 330 1 026 593 000 1 065 049 000
Výsledek hospodaření celkem -36 428 069 -69 829 229 -45 492 000 -40 770 000
Náklady na platy 406 263 035 440 246 939 × ×
Odpisy 34 432 745 37 487 836 × ×
frame-scrollup