Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00844985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 31 615 885 33 149 995 33 149 995 33 149 995
- z toho transfery 3 049 000 2 649 000 2 649 000 2 649 000
Náklady - hlavní činnost 31 673 885 33 196 995 33 196 995 33 196 995
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -58 000 -47 000 -47 000 -47 000
Výnosy - doplňková činnost 288 000 96 959 96 959 96 959
Náklady - doplňková činnost 230 000 49 959 49 959 49 959
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 58 000 47 000 47 000 47 000
Celkem výnosy 31 903 885 33 246 954 33 246 954 33 246 954
Celkem náklady 31 903 885 33 246 954 33 246 954 33 246 954
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 238 227 21 726 550 × ×
Odpisy 885 971 945 454 × ×
frame-scrollup