Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00844985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 26 079 493 28 687 368 28 687 368 28 687 368
- z toho transfery 2 787 600 2 549 000 2 549 000 2 549 000
Náklady - hlavní činnost 26 254 493 28 806 795 28 806 795 28 806 795
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -175 000 -119 427 -119 427 -119 427
Výnosy - doplňková činnost 535 000 227 000 227 000 227 000
Náklady - doplňková činnost 360 000 107 573 107 573 107 573
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 175 000 119 427 119 427 119 427
Celkem výnosy 26 614 493 28 914 368 28 914 368 28 914 368
Celkem náklady 26 614 493 28 914 368 28 914 368 28 914 368
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 17 229 183 18 605 450 × ×
Odpisy 849 609 886 041 × ×
frame-scrollup