Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00845027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 55 880 000 61 059 400 62 300 000 63 500 000
- z toho transfery 8 580 000 8 827 000 9 005 000 9 190 000
Náklady - hlavní činnost 55 880 000 61 059 400 62 300 000 63 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 610 000 610 000 650 000 650 000
Náklady - doplňková činnost 588 000 586 200 600 000 600 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 22 000 23 800 50 000 50 000
Celkem výnosy 56 490 000 61 669 400 62 950 000 64 150 000
Celkem náklady 56 468 000 61 645 600 62 900 000 64 100 000
Výsledek hospodaření celkem 22 000 23 800 50 000 50 000
Náklady na platy 30 700 000 34 524 000 × ×
Odpisy 1 342 420 1 338 568 × ×
frame-scrollup