Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00845027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 61 550 000 68 505 000 65 000 000 65 000 000
- z toho transfery 8 827 000 9 047 000 9 100 000 9 100 000
Náklady - hlavní činnost 61 500 000 68 505 000 65 000 000 65 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 50 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 450 000 518 000 520 000 520 000
Náklady - doplňková činnost 400 000 484 300 480 000 480 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 33 700 40 000 40 000
Celkem výnosy 62 000 000 69 023 000 65 520 000 65 520 000
Celkem náklady 61 900 000 68 989 300 65 480 000 65 480 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 33 700 40 000 40 000
Náklady na platy 35 508 950 37 221 300 × ×
Odpisy 1 357 267 1 274 000 × ×
frame-scrollup