Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845213)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 48 402 898 50 113 000 50 113 000 50 113 000
- z toho transfery 15 665 000 14 274 000 14 500 000 14 500 000
Náklady - hlavní činnost 48 402 898 50 113 000 50 113 000 50 113 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 4 797 000 4 785 000 3 500 000 3 500 000
Náklady - doplňková činnost 4 497 000 4 579 000 3 300 000 3 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 000 206 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 53 199 898 54 898 000 53 613 000 53 613 000
Celkem náklady 52 899 898 54 692 000 53 413 000 53 413 000
Výsledek hospodaření celkem 300 000 206 000 200 000 200 000
Náklady na platy 26 986 060 27 607 029 × ×
Odpisy 2 162 004 1 788 940 × ×
frame-scrollup