Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845213)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 57 881 092 54 151 456 54 129 856 54 129 856
- z toho transfery 19 546 300 14 471 600 14 450 000 14 450 000
Náklady - hlavní činnost 57 881 092 54 151 456 54 129 856 54 129 856
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 5 560 000 3 392 000 3 392 000 3 392 000
Náklady - doplňková činnost 5 260 000 3 292 000 3 292 000 3 292 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 63 441 092 57 543 456 57 521 856 57 521 856
Celkem náklady 63 141 092 57 443 456 57 421 856 57 421 856
Výsledek hospodaření celkem 300 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 32 113 844 29 561 082 × ×
Odpisy 1 788 054 1 729 452 × ×
frame-scrollup